تله پاتی

نتایج برچسب

بوئینگ جنگنده خودران ساخت

غول هواپیماسازی بوئینگ جنگنده بدون سرنشینی طراحی کرده که می تواند به عنوان هواپیمای پوششی برای جنگنده های با خلبان عمل کند. این هواپیمای بدون سرنشین تا اوایل سال 2020 به پرواز در خواهد آمد. این جنگنده 11 متری که Loyal Wingman نام دارد دارای محدودیت پروازی 2000 مایل دریایی است و به سنسورهایی مجهز شده که قادر به انجام عملیات جاسوسی، ماموریت های شناسایی و نظارتی و همچنین جنگ الکترونیک است.