تله پاتی

نتایج برچسب

کشف فسیل ستون فقرات یک دایناسور متعلق به 185 میلیون سال قبل

یک جمع کننده فسیل بخش کاملاً حفظ شده ستون فقرات متعلق به دایناسوری را کشف کرده است که 180 میلیون سال پیش روی زمین زندگی می کرده است.