تله پاتی

نتایج برچسب

گیاه شگفت‌انگیزی که پس از مردن می‌تواند دوباره زنده شود

ویدیویی از یک گیاه حیرت انگیز که پس از مردن با دریافت آب دوباره زنده می شود. این گیاه با نام عملی Selaginella lepidophylla شناخته می شود اما به آن گیاه «رستاخیز» می گویند. این گیاه در بیابان پس از خشک شدن مانند یک توپ جمع می شود تا وقتی همراه باد به آب برسد تا دوباره حیات طبیعی خود را بدست آورد. گیاه Selaginella lepidophylla که از خانواده  (کاج‌های زمینی یا لیکوپدیوم) در بیابانهای آمریکا و مکزیک یافت می شود.