تله پاتی

نتایج برچسب

اولین آزمایش فضاپیمای اسرارآمیز SpaceX نزدیک است

نمونه اولیه استارشیپ یا کشتی فضایی شرکت SpaceX که یک روز می تواند انسان را به کره مریخ و ماه ببرد حدود دو یا سه ماه دیگر طی چند هفته آزمایش خواهد شد. ایلان ماسک رئیس اسپیس‌اکس اخیرا اظهار داشت که پروازهای آزمایشی این فضاپیما احتمالا در ماه مارس یا آوریل آغاز شود. بسیاری این استارشیپ را با موشک تن‌تن در کتاب مصور کاشفان روی ماه (Explorers on the moon) که سال 1954 منتشر شد مقایسه می کنند.