تله پاتی

نتایج برچسب

لحظه شگفت‌ انگیز طوفانی که مانند سطل آب از آسمان میریزد

این ویدیو را که یک فیلم ساز آماتور گرفته است لحظه فرود توده ای آب از میان ابرها در دریاچه آلپ را نشان می دهد. این پدیده هواشناسی با عنوان microburst شناخته می شود.