تله پاتی

نتایج برچسب

یخ زدن بلافاصله آب پس از وارد شدن در یک بطری

این ویدیو باورنکردنی یخ زدن آب را در کسری از ثانیه پس از وارد شدن در یک بطری را نشان می دهد. آب به طور معمول در دمای صفر درجه سانتی گراد یخ می زند اما این بطری دمایی زیر 22 درجه سانتی گراد تولید می کند. این نتیجه حاصل پدیده ای به نام سوپر سرما (supercooling) است که باعث می شود آب به صورت مایع در نقطه زیر انجماد باقی بماند.